Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny

Usługi w ramach 

Podstawowym zadaniem Oddziału jest diagnostyka i leczenie schorzeń wieku dziecięcego. Na małych Pacjentów czeku tu  14 łóżek. Rocznie hospitalizujemy około 600 dzieci. Posiadamy doświadczoną kadrę medyczną oraz kompletne wyposażenie w postaci niezbędnego sprzętu medycznego. Wszystkie sale chorych posiadają telewizory i dostęp do internetu. Dla dzieci przygotowaliśmy  również kącik dydaktyczno-zabawowy, z dostępem do TV.

Zakres wykonywanych usług:

 • pomoc w stanach nagłych takich jak drgawki, zatrucia, zasłabnięcia, itp.
 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego USG płuc, RTG, TK, spirometria
 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowego USG, TK
 • diagnostyka i leczenie schorzeń przewodu pokarmowego – USG, TK, badania parazytologiczne, wirusologiczne, bakteriologiczne
 • wstępna diagnostyka układu krążenia – EKG, UKG, Holter-EKG, Holter-RR
 • wstępna diagnostyka schorzeń neurologicznych – konsultacje neurologa, TK głowy, RTG
 • pełna diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna i diagnostyka obrazowa
Oddział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny

Usługi w ramach

Podstawowym zadaniem Oddziału jest opieka nad noworodkiem urodzonym w Szpitalu im. Weigla, jak również poza nim. O bezpieczeństwo i zdrowie dzieci dba doświadczony zespół lekarzy neonatologów oraz zespół położnych neonatologicznych. Odział oferuje Pacjentkom edukację w zakresie pielęgnacji noworodka i karmienia naturalnego.

Świadczymy wysokiej jakości usługi w opiece nad noworodkiem, w tym ponadstandardowe, m.in. diagnostykę USG noworodka.

System Rooming-in umożliwia zdrowemu noworodkowi przebywanie w jednym pokoju z mamą.

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Usługi w ramach

Oddział Ginekologii i Położnictwa istnieje od początku funkcjonowania Szpitala im. Rudolfa Weigla. Rocznie w Oddziale hospitalizujemy około 1500 Pacjentek i przyjmujemy ponad 500 porodów – większość stanowią porody rodzinne. W 2019 r. oddział przeszedł kapitalny remont, a Pacjentki zyskały  5 komfortowych sal z łazienkami.

W zakresie ginekologii zajmujemy się ginekologią zachowawczą jak i wykonujemy zabiegi operacyjne, głównie metodami małoinwazyjnymi (laparoskopia, histeroskopia).

Wszystkim hospitalizowanym pacjentkom zapewniamy kompletną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną oraz diagnostykę obrazową.

W zakresie położnictwa podstawowym zadaniem naszego Oddziału jest zapewnienie Pacjentce i jej noworodkowi możliwości odbycia bezpiecznego, intymnego (a także na życzenie wykonywanego ze znieczuleniem) porodu.

Zakres świadczonych usług ginekologicznych:

 • laparoskopowe usuwanie guzów łagodnych jajnika, w tym torbieli endometrialnych, włókniaków, torbieli skórzastych (dermoid)
 • operacje ciąży ektopowych (pozamacicznych)
 • laparoskopowe nadszyjkowe usunięcie trzonu macicy (LASH)
 • laparoskopowe usuwanie mięśniaków macicy
 • laparoskopowe operacje zawieszenia macicy/szyjki macicy/pochwy w przypadku wypadania lub obniżenia narządów rodnych
 • operacje w nietrzymaniu moczu – taśmy podcewkowe (TOT, TVT), operacje Burch’a
 • plastyki pochwy
 • operacje korekcyjne narządów rodnych
 • konizacja szyjki macicy
 • wyłyżeczkowanie jamy macicy – diagnostyczno lecznicze
 • marsupializacje gruczołu Bartholina
 • operacje histeroskopowe – usuwanie polipów, ablacja błony śluzowej, usuwanie mięśniaków

Zakres wykonywanych usług ginekologii onkologicznej:

 • laparoskopowe radykalne usunięcie macicy z przydatkami oraz węzłami chłonnymi biodrowymi i okołoaortalnymi w raku trzonu macicy / raku endometrium
 • operacje radykalne w raku jajnika poprzez cięcie brzuszne (laparotomia) – operacje cytoredukcyjne mające na celu usunięcie wszystkich zmian w jamie brzusznej łącznie z operacjami jelit/otrzewnej przeponowej/śledziony
 • laparoskopowe operacje w guzach granicznych jajnika (borderline tumor)
 • operacje radykalne oszczędzające nerwy autonomiczne w raku szyjki macicy – TMMR – całkowita resekcja mezometrialna
 • operacje radykalne w raku sromu oraz rekonstrukcje i operacje plastyczne sromu, usuwanie węzłów chłonnych pachwinowych.
Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Usługi w ramach

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala im. Rudolfa Weigla świadczy całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską nad pacjentami przyjętymi do Oddziału w trybie ostro dyżurowym i planowym, w ramach kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Rocznie w ramach Oddziału leczymy średnio 1800 – 2000 pacjentów, zapewniając im dostęp m.in. pełnej diagnostyki USG, EKG wysiłkowego, 24 godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera, ABPM czy badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).

Zakres świadczonych usług:

Pełna diagnostyka i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, takich jak:

 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • choroby układu oddechowego
 • choroby przewodu pokarmowego
 • choroby wątroby i nerek
 • zespoły metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy
 • zespoły otępienne

Zespół

Lekarze dyżurujący:

Pielęgniarka oddziałowa

 • Anna Makowska
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Usługi w ramach

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oferuje możliwość szerokiej diagnostyki i leczenia zachowawczego oraz operacyjnego prowadzonego w oparciu o nowoczesny sprzęt medyczny. Pacjentom mają zapewniony całodobowy dostęp do badań diagnostycznych (USG, TK, RTG) oraz rehabilitację leczniczą. Oddział liczy 25 łóżek, opiekę medyczną nad Pacjentami sprawują doświadczeni lekarze specjaliści z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zakres wykonywanych usług:

 • zabiegi protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych (endoprotezy)
 • leczenie operacyjne złamań kończyn górnych i dolnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i materiałów zespalających (implanty mocujące)
 • leczenie powikłań zrostu kostnego
 • korekcja zniekształceń pourazowych
 • lecznicze artroskopie stawu kolanowego; naprawa łąkotek, chrząstki, rekonstrukcje więzadeł krzyżowych
 • MPFL, artroskopie stawu barkowego – dekompresja podbarkowa
 • naprawy obrąbka i stożka rotatorów
 • artroskopie stawu skokowego – naprawa chrząstki
 • synowektomie
 • rekonstrukcje ATFL
 • artroskopie biodra – plastyka konfliktu udowo – panewkowego
 • naprawy obrąbka
 • osteotomie okołokolanowe
 • korekcje paluchów koślawych
 • zabiegi naprawcze z zakresu chirurgii ręki – leczenie uszkodzeń ścięgien
 • rekonstrukcje więzadeł, chirurgia ręki – uwolnienia nerwów obwodowych i przykurczu Dupuytrena
 • plastyki pochewek ścięgnistych, diagnostyka i zabiegi mini inwazyjne pod kontrolą USG
Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział Chirurgii Ogólnej

Usługi w ramach

Oddział Chirurgii to zespół doświadczonych specjalistów, który zapewnia możliwość wykonania szerokiego zakresu zabiegów. W oddziale znajduje się 27 łóżek, a rocznie przeprowadzanych jest około 1400 zabiegów z użyciem najnowszych metod i technik operacyjnych.

Zakres wykonywanych usług:

 • operacje nowotworów przewodu pokarmowego, tkanek miękkich
 • operacje przepuklin brzusznych
 • endokrynologiczne operacje tarczycy
 • chirurgia piersi
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • endoskopowe zabiegi jelita grubego
 • biopsje przezskórne celowane
 • leczenie urazów klatki piersiowej

Zespół

Pielęgniarka oddziałowa

 • Gabriela Stobrawa
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Usługi w ramach

Nowoczesny Oddział posiada 8 stanowisk wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt. Zaawansowane systemy monitorowania umożliwiają nadzór i leczenie krytycznie chorych Pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz z niewydolnością podstawowych dla życia narządów.

Sprawujemy opiekę okołooperacyjną nad wszystkimi Pacjentami, u których wykonywane są procedury zabiegowe oraz zabiegi diagnostyczne. Zespół anestezjologiczny dba o bezpieczeństwo i komfort chorych podczas każdego zabiegu operacyjnego.

Zakres wykonywanych usług:

 • znieczulenia ogólne lub miejscowe do zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie planowym i ostrym
 • sedacje
 • znieczulenia „zewnątrzoponowe” do porodów siłami natury
 • przygotowanie Pacjenta do znieczulenia zgodnie ze stanem zdrowia i wskazaniami medycznymi
 • nadzór nad Pacjentami po zabiegu i znieczuleniu w sali wybudzeń oraz leczenie ewentualnych powikłań
 • przeciwbólowa opieka okołooperacyjna w ramach programu „Szpital bez bólu” – zgodna z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym – AD 2018”
 • konsultacje i interwencje w stanach zagrożenia życia
 • prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych
top