Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Usługi w ramach

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala im. Rudolfa Weigla świadczy całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską nad pacjentami przyjętymi do Oddziału w trybie ostro dyżurowym i planowym, w ramach kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Rocznie w ramach Oddziału leczymy średnio 1800 – 2000 pacjentów, zapewniając im dostęp m.in. pełnej diagnostyki USG, EKG wysiłkowego, 24 godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera, ABPM czy badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia).

Zakres świadczonych usług:

Pełna diagnostyka i leczenie w zakresie chorób wewnętrznych, takich jak:

  • choroby układu sercowo-naczyniowego
  • choroby układu oddechowego
  • choroby przewodu pokarmowego
  • choroby wątroby i nerek
  • zespoły metaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy
  • zespoły otępienne
Umów wizytę top