Programy dofinansowania

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (informacja z dnia 6.07.2022)


SCANMED Spółka Akcyjna uzyskała finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zadania: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt zyskał finansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wartość finansowania: 1 131 660 zł 

Opis zadania: Zakup aparatury i sprzętu medycznego: cyfrowy aparat RTG przyłóżkowy (1 szt.), 2 zestawy kardiomonitorów z centralą, 2 respiratory, 10 elektrycznych łóżek szpitalnych, 1 bronchofiberoskop – w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z COVID-19. Lokalizacja inwestycji – Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 42-290 Blachownia ul. Sosnowa 16. 

 

Montaż zbiornika tlenu oraz dwóch parownic w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (informacja z dnia 3.06.2022)

SCANMED Spółka Akcyjna uzyskała finansowanie  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zadania: Montaż zbiornika tlenu oraz dwóch parownic wraz z dostosowaniem instalacji i wykonaniem prac budowlanych. Lokalizacja inwestycji – Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 42-290 Blachownia ul. Sosnowa 16. 

Projekt zyskał finansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wartość finansowania: 179 236 zł 

Opis zadania: Montaż zbiornika tlenu oraz dwóch parownic wraz z dostosowaniem instalacji i wykonaniem prac budowlanych. Inwestycja objęła swoim działaniem wszystkie oddziały podłączone do centralnej instalacji gazów tj. Oddział Ginekologii i Położnictwa, Oddział Chirurgii 1- Dnia, Blok Operacyjny oraz oddziały obecnie leczące pacjentów z COVID-19, tj. Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po wykonaniu zadania podstawowym źródłem tlenu jest zbiornik o pojemności 11 ton, a zasilanie rezerwowe i awaryjne stanowią zestawy butli po 12 szt. każdy (łącznie 24 szt.). Inwestycja w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów poprzez uniezależnienie szpitala od częstych dostaw tlenu. 

Rozbudowa instalacji tlenu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (informacja z dnia 3.06.2022)

SCANMED Spółka Akcyjna uzyskała finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zadania: Rozbudowa instalacji tlenu w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych w związku z Covid- 19. Lokalizacja inwestycji – Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni 42-290 Blachownia, ul. Sosnowa 16. 

Projekt zyskał finansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Wartość finansowania: 142 484 zł 

Opis zadania: Rozbudowa instalacji tlenu w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych w związku z COVID-19.W ramach inwestycji w każdej z sal chorych umieszczono od 1 do 4 naścienne gniazda tlenu, które zostały podłączone do instalacji centralnej. Oddział Chorób Wewnętrznych – przygotowanie projektu, rozprowadzenie instalacji oraz montaż 29 szt. gniazd poboru tlenu, Oddział Chirurgii Ogólnej – przygotowanie projektu, rozprowadzenie instalacji oraz montaż 19 szt. gniazd poboru.

 

Umów wizytę top