Przygotowanie do pobytu w szpitalu

Przygotowanie do pobytu w szpitalu

Pacjent skierowany na leczenie szpitalne powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • dokumentację medyczną np. wyniki wcześniejszych badań w tym obrazowych jak RTG, MRI, CT i inne, wyniki badań analitycznych wykonanych poza szpitalem
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • wykaz przyjmowanych leków

Pacjent powinien także posiadać pidżamę, bieliznę, zmienne obuwie oraz środki higieny osobistej.

Umów wizytę top