Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@scanmed.pl.

top