Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Usługi w ramach

Nowoczesny Oddział posiada 8 stanowisk wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt. Zaawansowane systemy monitorowania umożliwiają nadzór i leczenie krytycznie chorych Pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz z niewydolnością podstawowych dla życia narządów.

Sprawujemy opiekę okołooperacyjną nad wszystkimi Pacjentami, u których wykonywane są procedury zabiegowe oraz zabiegi diagnostyczne. Zespół anestezjologiczny dba o bezpieczeństwo i komfort chorych podczas każdego zabiegu operacyjnego.

Zakres wykonywanych usług:

  • znieczulenia ogólne lub miejscowe do zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie planowym i ostrym
  • sedacje
  • znieczulenia „zewnątrzoponowe” do porodów siłami natury
  • przygotowanie Pacjenta do znieczulenia zgodnie ze stanem zdrowia i wskazaniami medycznymi
  • nadzór nad Pacjentami po zabiegu i znieczuleniu w sali wybudzeń oraz leczenie ewentualnych powikłań
  • przeciwbólowa opieka okołooperacyjna w ramach programu „Szpital bez bólu” – zgodna z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym – AD 2018”
  • konsultacje i interwencje w stanach zagrożenia życia
  • prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych
Umów wizytę top