O szpitalu

Pomysł budowy szpitala na podmiejskich terenach, w obrębie pięknego kompleksu leśnego zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. Twórcą placówki było Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. W zamyśle miał być to szpital górniczy, zapewniający opiekę zdrowotną górnikom i ich rodzinom. Z tego powodu w pierwszym etapie działalności subwencjonowano go w całości z funduszy centralnego budżetu Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. Uroczyste otwarcie szpitala nastąpiło w 1963 roku.

Z biegiem lat z powodu stopniowej likwidacji kopalni przejął funkcję szpitala miejskiego, stając się placówką leczniczą dla mieszkańców powiatu częstochowskiego. W związku z reorganizacją służby zdrowia, w 1975 roku powołano Terenowy Zespół Opieki Zdrowotnej. Pod koniec 2008 roku Rada powiatu częstochowskiego zdecydowała o wydzierżawieniu powiatowego szpitala w Blachowni prywatnej firmie. Nastąpiło to w maju 2009 roku. W listopadzie 2012 roku w wyniku kolejnego postępowania przetargowego wyłoniono nowego dzierżawcę – Polską Grupę Medyczną z Siedzibą w Krakowie, dziś Scanmed S.A.

Po kilku miesięcznej przerwie, w dniu 1 lipca 2014 roku szpital w nowo wyremontowanej Izbie Przyjęć rozpoczął przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych. W czerwcu 2016 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii.

Władze Szpitala im. Rudolfa Weigla

  • Dyrektor Szpitala – Dominik Słowik
  • Dyrektor ds. Medycznych – Lek. med. Katarzyna Miszczuk
  • Pielęgniarka Naczelna – Mgr Ilona Sitarz

Umów wizytę top