Infolinia +48 34 327 91 75
Wróć

O Szpitalu

Pomysł budowy Szpitala na  podmiejskich terenach, w obrębie pięknego kompleksu leśnego zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych minionego wieku. Twórcą Placówki było Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. W zamyśle miał być to szpital górniczy, zapewniający opiekę zdrowotną górnikom i członkom ich rodzin, gdyż początkowo subwencjonowano go w całości z funduszy centralnego budżetu Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. Uroczyste otwarcie Szpitala nastąpiło w 1963r.

Z biegiem lat Szpital przejął funkcję szpitala miejskiego z powodu  stopniowej likwidacji kopalni, stając się placówką leczniczą dla mieszkańców powiatu częstochowskiego. W związku z reorganizacją służby zdrowia, w 1975r. powołano Terenowy Zespół Opieki Zdrowotnej. Pod koniec 2008r. Rada powiatu częstochowskiego zdecydowała o wydzierżawieniu powiatowego szpitala w Blachowni prywatnej firmie, nastąpiło to w maju 2009r. W listopadzie 2012r. w wyniku kolejnego postępowania przetargowego wyłoniono nowego dzierżawcę – Polską Grupę Medyczną z Siedzibą w Krakowie, dziś Scanmed S.A.

Po kilku miesięcznej przerwie, w  dniu 1 lipca 2014r. Szpital w nowo wyremontowanej Izbie Przyjęć rozpoczął przyjęcia pacjentów do oddziałów szpitalnych. W czerwcu 2016r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego Oddziału Intensywnej Terapii.

Władze Szpitala im. Rudolfa Weigla

Infolinia +48 34 327 91 75
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia