Zmiana zasad odwiedzin w szpitalu

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej związanej z pandemią SARS-CoV-2 w Polsce, wprowadzamy nowe regulacje dotyczące odwiedzin.

 

Ograniczenia odwiedzin dotyczą pacjentów hospitalizowanych w szpitalu z wyjątkiem pacjentów w stanie zagrożenia życia, pacjentów umierających, porodów rodzinnych oraz w wyjątkowych innych przypadkach za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

Odwiedziny w powyższych wyjątkowych sytuacjach powinny się odbywać z zachowaniem szczególnych zasad, m.in. osoba odwiedzająca nie może być w okresie izolacji lub kwarantanny. Każda osoba wchodząca na teren szpitala powinna mieć prawidłowo założoną maseczkę ochronną (zakrywająca nos i usta) oraz przeprowadzić dezynfekcję rąk. Więcej informacji u personelu szpitala.

Nowe zasady obowiązują do odwołania.

Umów wizytę top