Kierownik naszej apteki z nagrodą prezydenta Częstochowy

Mgr farm. Przemysław Orlikowski, kierownik Apteki Szpitala im. Rudolfa Weigla w Blachowni, w uznaniu za pracę na rzecz pacjentów, otrzymał nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Laureatów wyróżniono także za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia. – Przy wyborze kandydatów do nagrody uwzględniono pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym – informuje Urząd Miasta w Częstochowie.

Mgr Przemysław Orlikowski w 1990 ukończył Wydział Farmaceutyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 1996 roku zdał egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia z farmacji aptecznej a w 2007 uzyskał tytuł – Specjalisty Farmacji Szpitalnej . Od 1990 do 2011 roku pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Od 2011 do teraz jest kierownikiem apteki w Szpitalu im. R Weigla w Blachowni należącego do grupy Scanmed.

Przemysław Orlikowski pełnił funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oddziału w Częstochowie , jest członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Przez pięć lat pełnił funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konsultanta ds. Farmacji Szpitalnej.

Brał udział w wielu kursach, konferencjach i szkoleniach m.in.:

  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń medycznych
  • Polsko – Amerykańska Szkoła Negocjacji
  • Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych
  • Ogólnopolskie Spotkania Farmacji Szpitalnej i Onkologicznej
  • Dodatkowe Źródła Finansowania w Placówkach Medycznych.

Przemysław Orlikowski jest absolwentem kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Umów wizytę top