O szpitalu

Pomysł budowy Szpitala na  podmiejskich terenach, w obrębie pięknego kompleksu leśnego zrodził się pod koniec lat pięćdziesiątych. Twórcą było Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. Miał być to szpital górniczy, zapewniający opiekę zdrowotną górnikom i członkom ich rodzin, gdyż początkowo subwencjonowany był w całości z funduszy centralnego budżetu Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza. Po zrealizowaniu projektu budowy w dniu 28 kwietnia 1963 r. nastąpiło uroczyste otwarcie  a Szpitalowi nadano patronat   prof.  Rudolfa Weigla.

Z czasem szpital przejął funkcję szpitala miejskiego z powodu  stopniowej likwidacji kopalni, stając się placówką leczniczą dla mieszkańców powiatu częstochowskiego.W związku z reorganizacją służby zdrowia w 1975 r. powołano Terenowy Zespół Opieki Zdrowotnej. Pod koniec 2008 r. Rada powiatu częstochowskiego zdecydowała o wydzierżawieniu powiatowego szpitala w Blachowni prywatnej firmie, nastąpiło to w maju 2009 r. W listopadzie 2012 r. w wyniku kolejnego postępowania przetargowego wyłoniono nowego dzierżawcę – Polską Grupę Medyczną z Siedzibą  w Gliwicach.

Po kilku miesięcznej przerwie, w  dniu 1 lipca 2014 r. Szpital w nowo wyremontowanej Izbie Przyjęć rozpoczął przyjęcia pacjentów do odnowionych oddziałów szpitalnych, posiadających aktualnie ogółem 168 łóżek  wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt.

Z dniem 1 lipca 2014 r. rozpoczął się  nowy etap działalność leczniczej w Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni w następujących oddziałach :

  • Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem nadzoru kardiologicznego,
  • Oddział Chirurgii Ogólnej,
  • Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
  • Oddział Pediatryczny,
  • Oddział Ginekologii i Położnictwa z pododdziałem neonatologii,
  • Oddział Chirurgii Krótkoterminowej w trybie jednego dnia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital posiada Blok Operacyjny, w ramach którego wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej i urazowej oraz położnictwa i ginekologii.

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×