Infolinia +48 34 327 91 75
Wróć

Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna Scanmed S.A. Szpitala im. Rudolfa Weigla działa na podstawie zgody wydanej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 17 marca 2014 r.

W chwili obecnej model świadczonych w Szpitalu usług farmaceutycznych w znacznym stopniu koncentruje się na zagadnieniach związanych z zapewnieniem dostępności do farmakoterapii przy wykorzystaniu leków gotowych oraz na kwestiach jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych. Zwiększa się udział farmaceutów w zapewnieniu dostępu do bezpiecznych wyrobów medycznych i jednorazowego sprzętu medycznego, w które Apteka zaopatruje wszystkie jednostki Szpitala. Farmaceuci są odpowiedzialni za przygotowanie procedur i instrukcji postępowania z lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach szpitalnych i salach operacyjnych. Są także niezbędni przy tworzeniu systemów zarządzania jakością w Szpitalu. Biorą również czynny udział w pracach komitetów i zespołów działających w strukturach Placówki.

Oprócz podstawowych zadań określonych w art. 86 Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Apteka Szpitala w Blachowni skupia się na :

 • organizowaniu zaopatrzenia Szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
 • udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
 • czynnym udziale w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
 • udziale w racjonalizacji farmakoterapii,
 • ustalaniu procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez Aptekę szpitalną na oddziały.

W szczególności za ważny cel działania Apteka stawia sobie:

 • zmniejszenie ilości błędów lekowych w Szpitalu,
 • zmniejszenie ilości powikłań farmakoterapii (działania uboczne, interakcje),
 • poprawa jakości i bezpieczeństwa farmakoterapii,
 • optymalizacja farmakoekonomiczna zużycia leków w Szpitalu.

Personel Apteki

 • Apteka Szpitalna

  Kierownik Apteki

  mgr farm. Przemysław Orlikowski

  Specjalista farmacji szpitalnej

 • Apteka Szpitalna

  Tech. farm. Anna Warta

 • Apteka Szpitalna

  Tech. farm. Anna Staszczyk

Infolinia +48 34 327 91 75
Infolinia. Opłata za połączenie pobierana jest według stawek operatora.
Infolinia