Dla pacjenta

Zasady prowadzenia kolejki oczekujących

Świadczeniobiorca ma możliwość zapisania się na listę oczekujących na świadczenia realizowane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, usługi rehabilitacyjne, leczenie stomatologiczne, leczenie psychiatryczne można zapisać się w rejestracji bezpośrednio w placówce medycznej, lub poprzez telefonicznie pod numerem:

Informacje na temat rezerwacji terminu porady można uzyskać w rejestracji bezpośredniej w placówkach lub telefonicznie pod numerem:

Przypadek pilny – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,

Przypadek stabilny – w przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny

Stan nagły – należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie.

• ustalenia kryteriów medycznych przy wpisaniu pacjenta do listy oczekujących nie może dokonywać osoba nie posiadająca wykształcenia medycznego, np. pracownik rejestracji,
• świadczenia w stanach nagłych udzielane są niezwłocznie, bez wpisania pacjenta na tzw. listę oczekujących,
• w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjent wpisany na listę oczekujących ma prawo zgłoszenia się do lekarza, który – o ile jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta – koryguje termin udzielenia świadczenia,
• w sytuacji, gdy pacjent w ustalonym terminie nie może zgłosić się do świadczeniodawcy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania przychodni.

Podstawa prawna:
Art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 roku w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661)

 

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×