Dla pacjenta

Prawa Pacjenta

Pacjent ma w szczególności prawo do:

  • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i normom etycznym, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  • uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia,
  • wyrażenia zgody lub odmowy jej udzielania na określone świadczenia po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
  • poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • umierania w spokoju i godności,
  • ochrony mienia osobistego,
  • ochrony przed zniewagą fizyczną i psychiczną,
  • do składania skarg na naruszenie jego praw,
  • do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 

Prawa Pacjenta określa w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące praw Pacjenta są dostępne na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Prawa Pacjenta

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×