Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Intensywna Terapia
Nowoczesny oddział ( reaktywowany w czerwcu 2016 r. ) posiadający 8 stanowisk wyposażonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokiej jakości sprzęt oraz zaawansowane systemy monitorowania umożliwiają nadzór i leczenie krytycznie chorych pacjentów, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz z niewydolnością podstawowych dla życia narządów.

Anestezjologia
Sprawujemy opiekę około operacyjną nad wszystkimi pacjentami , u których wykonane są procedury zabiegowe oraz zabiegi diagnostyczne. Zespół anestezjologiczny dba o bezpieczeństwo i komfort podczas każdego zabiegu operacyjnego.
Zakres udzielanych świadczeń :
• znieczulenia ogólne lub miejscowe do zabiegów operacyjnych wykonywanych w trybie planowym i „ostrodyżurowym”,
• sedacja – uspokojenie oraz zniesienie niepokoju i strachu podczas zabiegów leczniczych,
• znieczulenia „zewnątrzoponowe” do porodu siłami natury,
• przygotowanie pacjenta do znieczulenia zgodnie ze stanem zdrowia i wskazaniami medycznymi,
• nadzór po zabiegu i znieczuleniu w sali wybudzeń oraz leczenie ewentualnych powikłań,
• przeciwbólowa opieka okołooperacyjna w ramach programu „Szpital bez bólu” zgodna z „Zaleceniami postępowania w bólu pooperacyjnym – AD 2014”
• konsultacje i interwencje w stanach zagrożenia życia,
• prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych.
Dla zespołu anestezjologicznego najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta – analiza wprowadzonej „ankiety dotyczącej przebytych i obecnych schorzeń” pozwala rozwiązać problemy zdrowotne pacjenta przed jego przyjęciem do szpitala, zoptymalizować stan ogólny oraz zmodyfikować lub włączyć stosowne leczenie.
Stanowiska znieczulenia ( w 5 salach operacyjnych ) wyposażone są zgodnie z obowiązującymi standardami i spełniają warunki rozporządzenia Ministra Zdrowia. Aparatura i sprzęt medyczny umożliwiają monitorowanie życiowo ważnych funkcji organizmu gwarantując każdemu pacjentowi bezpieczeństwo w czasie pobytu na bloku operacyjnym

Kadrę Oddziału stanowi:

 • Ordynator Oddziału – lek. med. Jolanta Zybura

 Asystenci :

 • lek. med. Katarzyna Szymczyk
 • lek. med. Anna Gut
 • lek, med. Joanna Misztal-Panek
 • lek. med. Anna Bold
 • lek. med. Anna Kozik
 • lek. med. Tomasz Urbańczyk
 • lek. med. Roman Syguda
 • lek. med. Bartłomiej Gworys
 • lek. med. Katarzyna Szewczyk
 • lek. med. Beata Roszak
 • lek. med. Edyta Gromnicka
 • lek. med. Beata Seweryn
 • lek. med. Iwona Segiet – Krysiak
 • lek. med. Zbigniew Kubat

Pielęgniarką Oddziałową koordynującą  pracą zespołu pielęgniarskiego jest mgr Monika Sobczyk.

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×