Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Świadczenia zdrowotne udzielane w Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą, telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania (dotyczy przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia).

Świadczeń udzielamy:

  • od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego,
  • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego.

Kontakt telefoniczny: 785 057 973 lub 664 779 849

Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad lekarskich doraźnie:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • telefoniczne.

Udzielamy również świadczeń pielęgniarskich zleconych przez lekarza, wynikających z udzielonej porady oraz świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy można skorzystać w przypadku:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Koordynator Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – lek. med. Anna Lompe

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×