Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Świadczenia zdrowotne udzielane w Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą, telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy w miejscu jego zamieszkania (dotyczy przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia).

Świadczeń udzielamy:

 • od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego,
 • w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego.

Kontakt telefoniczny: 785 057 973 lub 664 779 849

Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad lekarskich doraźnie:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • telefoniczne.

Udzielamy również świadczeń pielęgniarskich zleconych przez lekarza, wynikających z udzielonej porady oraz świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Koordynator Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – lek. med. Anna Lompe

Poradnia Neurologiczna

Do zadań poradni neurologicznej należy w szczególności : udzielanie specjalistycznych konsultacji z zakresu chorób centralnego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego, prowadzenie chorych z podstawowymi i przewlekłymi chorobami neurologicznymi.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Do zadań poradni zdrowia psychicznego należy w szczególności :
udzielanie specjalistycznych konsultacji w tym diagnostyka, leczenie i terapia zaburzeń chorób psychicznych.

Badanie UKG

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Prowadzimy konsultacje i diagnostykę w zakresie chorób zapalnych tkanki łącznej, chorób zwyrodnieniowych, zaburzeń mineralnych kości.Lekarze kwalifikują również chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów.

USG

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Poradnia Chorób Wewnętrznych zwana inaczej poradnią internistyczną, zajmuje się schorzeniami narządów wewnętrznych . Udzielamy konsultacji w zakresie: chorób układu krążenia, układu pokarmowego, chorób płuc.

Poradnia Ginekologiczna

Realizujemy usługi w zakresie konsultacji i badań schorzeń narządu rodnego. Sprawujemy  również kompleksową opiekę nad kobietami w ciąży oraz w okresie połogu  a nasze pacjentki obejmowane są kompleksową opieką lekarza ginekologa i położnej W trakcie wizyt istnieje możliwość przeprowadzenia diagnostyki USG ginekologicznej i położniczej oraz zalecanych badań mikrobiologicznych jak i cytologicznych..

Poradnia Pediatryczna

Dbając o prawidłowy rozwój naszych najmłodszych Pacjentów poradnia zapewnia kompleksową opiekę medyczną w zakresie konsultacji specjalistycznych, diagnostyki w tym diagnostyki obrazowej jak i badań analitycznych. Prowadzimy

diagnostykę i leczenie chorób wieku dziecięcego w zakresie: układu oddechowego, przewodu pokarmowego, dróg moczowych, układu krążenia.

Szkoła rodzenia

Z myślą o przyszłych rodzicach, którzy pragną świadomie i z pełną odpowiedzialnością przeżywać macierzyństwo oraz ojcostwo stworzyliśmy Szkołę Rodzenia przy Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, w ramach prowadzonej działalności przekazujemy wiedzę dotyczącą porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Przyszłym rodzicom staramy się również udzielać odpowiedzi na wszystkie nurtujące je pytania dotyczące ciąży, pobytu w szpitalu czy opieki w warunkach domowych.

Wykwalifikowany personel prowadzi zajęcia o charakterze edukacyjnych  prelekcji w wykorzystaniem elementów ćwiczeń praktycznych. Poruszamy tematy nie tylko z zakresu medycyny ale również psychologii czy socjologii. Dokładamy wszelkich starań aby rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy przyszłych rodziców w taki sposób aby pojawienie się na świecie dziecka zapisało się w pamięci jako odpowiedzialne ale i radosne wydarzenie.

Do uczestnictwa zapraszamy przyszłe mamy (od 20 tygodnia ciąży) wraz z osobą towarzyszącą. Zajęcia prowadzone są w formie pogadanek w rodzinno – koleżeńskiej atmosferze. Kurs liczy łącznie 4 dwugodzinne spotkania wraz z ćwiczeniami. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

PROGRAM ZAJĘĆ

  I blok zajęć: Ciąża

 • dieta przyszłej mamy
 • higiena i pielęgnacja przyszłej mamy
 • potrzebna dokumentacja
 • symptomy zbliżającego się porodu
 • badania konieczne w ciąży
 • walizka rodzącej
 • fazy porodu

  II blok: Poród

 • rola przyszłego ojca na Sali porodowej i jego zadania
 • przygotowanie do porodu aktywnego

  III blok: Fizjologia noworodka- pielęgnacja noworodka

 • skala Apgar
 • badanie słuchu
 • pielęgnacja skóry i pępka noworodka
 • przyuczenie przyszłych tatusiów do kąpieli i nauka
 • kąpiel noworodka
 • podstawowych chwytów noworodka
 • jak ciąża, poród i połóg wpływają na psychikę kobiety i jej partnera

IV blok: Połóg

 • pielęgnacja rany krocza lub rany pooperacyjnej
 • techniki karmienia piersią
 • nawal pokarmowy
 • więź emocjonalna matki z dzieckiem

Zajęcia praktyczne realizowane w ramach każdego bloku tematycznego:

 • oddychanie torem przeponowym
 • ćwiczenie rozciągające mięśnie krocza i dna miednicy
 • pełna relaksacja
 • ćwiczenie Kegla

Zgłaszając się do szkoły rodzenia powinnaś:        

 • mieć przyzwolenie lekarza na ćwiczenia
 • posiadać wygodny strój do ćwiczeń (dres i obuwie)

Dlaczego warto skorzystać z zajęć w Szkole Rodzenia:         

 • łagodzi stres związany z porodem, a tym samym skraca czas trwania porodu
 • daje większą wiedzę, a tym samym pewność siebie  – przygotowuje emocjonalnie rodziców do przyjęcia dziecka
 • zmniejsza lęk przed nieznanym
 • zapewnia świadomy udział w porodzie
 • dzięki dobrej współpracy z personelem sali porodowej zmniejsza konieczność interwencji medycznej
 • teoretycznie i praktycznie przygotowuje przyszłą mamę  i partnera do okresu połogu – naturalne karmienie i pielęgnacja noworodka
 • nawiązuje się znajomości z innymi rodzicami, co daje możliwość wymiany poglądów oraz wzajemnego wsparcia
 • umacnia się więź partnerska poprzez wspólne przeżywanie ciąży i porodu
 • zapewnia naukę ćwiczeń zapobiegających odległym następstwom porodu

 

SZKOŁA RODZENIA

Szpital im. R. Weigla

Blachownia, ul. Sosnowa 16

Telefon kontaktowy

606 707 931

506 841 033                                                                                           

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×