Dla pacjenta

Dokumentacja medyczna

I. Dostęp do dokumentacji:
Polska Grupa Medyczna sp. z o.o., zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje, zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację wyłącznie podmiotom upoważnionym, w tym m.in.:
• pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
• osobie upoważnionej przez pacjenta,
• organom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kopie, odpisy i wyciągi z dokumentacji medycznej są wydawane pacjentowi na podstawie wypełnionego wniosku  ”Podanie o wydanie kopii / odpisu / wyciągu dokumentacji medycznej” bądź osobie upoważnionej, której dane zostaną wpisane na w/w wniosku. Wnioski dostępne są w Rejestracjach i Sekretariacie. Pacjent może się zapoznać z  dokumentacją również na terenie szpitala.

pdf

II. Opłata za udostępnianie dokumentacji:
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
• sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – 0,70 zł za jedną stronę;
• sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji – 7,00 zł za jedną stronę;
• sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii dokumentacji medycznej w formie elektronicznej na elektronicznym nośniku danych – 1,40 zł

Polska Grupa Medyczna wchodząca w skład Grupy Scanmed- jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Miejsce pracy: Blachownia

Kliknj TUTAJ aby uzyskać więcej informacji.

×